No cover
PhD, доцент кафедри германістики Шиппенбурзького уніве
No cover
No cover
Керівник музейних програм Центрального Українського
No cover
Докторант департаменту історії Єврейського університ
No cover
Співробітник Миколаївського обласного краєзнавчого м
No cover
Вчитель історії та правознавства Рубіжанської загаль
No cover
Студентка 5 курсу філологічного факультету Запорізько
No cover
Професор Телавського університету (Грузія).  
No cover
  Кандидат філософських наук, доцент кафедри філосо
No cover
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літ