No cover
Кандидат історичних наук, доцент кафедри організації
No cover
Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії
No cover
К.і.н., професор, завідувачка кафедри методики викладан
No cover
К.і.н., викладач кафедри методики викладання історії та
No cover
No cover
No cover
Учений із міжнародним ім’ям, чиї праці незмінно знахо
Cover of
Кандидат історичних наук, директор Українського інсти
No cover
No cover
Аспірант Таврійського Національного університету, ві