No cover
  Викладач Рівненського інституту слов’янознавств
No cover
Співробітник Миколаївського обласного краєзнавчого м
No cover
Кандидат історичних наук, доцент Національного універ
No cover
Краєзнавець (м. Чернигів)
No cover
Кандидат історичних наук, доцент Житомирського держав
No cover
Кандидат історичних наук, доцент, докторант Інституту
No cover
  Магістр історії, співробітник Українсько-єврейсь
No cover
  Кандидат історичних наук, провідний науковий спів
No cover
  Магістр історії, старший викладач Латвійського ун
No cover
Кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої