Немає обкладинки
Кандидат історичних наук, засновник і співголова Росі
Немає обкладинки
Докторант департаменту історії Принстонського універ
Обкладинка
Науковий співробітник Інституту Яд-Вашем, автор фунда
Немає обкладинки
К.п.н., доцент кафедри методики викладання історії та с
Немає обкладинки
Український Католицький Університет (Львів, Україна)
Немає обкладинки
Вчитель історії Дубровицької загальноосвітньої школи
Немає обкладинки
Немає обкладинки
  Професор Інституту Іони М. Маховера, голова Міжнар
Немає обкладинки
Кандидат педагогічних наук, доцент, декан соціально-гу
Немає обкладинки
Голова Чернігівського обласного об'єднання єврейськи