Науково-практичний семінар «Голокост: факти, меморіалізація, уроки» пройшов у Києві

15 листопада у Києві відбувся семінар «Голокост: факти, меморіалізація, уроки», організований Меморіальним Центром Голокосту «Бабин Яр» спільно з партнерами – United States Holocaust Memorial Museum та UNESCO. До участі у науково-практичному заході було запрошено заступника директора з наукової роботи Інституту «Ткума» д-ра Єгора Врадія та д-ра Ігоря Щупака.

Семінар складався з трьох тематичних сесій («Факти», «Меморалізація», «Уроки») та заключної частини. В кожній сесії із спеціально підготовленими доповідями виступили по 2-3 спікери, після чого відбулося загальне обговорення теми.

На 1-й сесії (модератор – Андрій Руккас, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Центральної та східної Європи КНУ імені Тараса Шевченка) обговорювалася, зокрема, «легітимність» вживання терміну «колаборація» по відношенню до співпраці частини українців та певних організацій з окупаційним режимом. Своє бачення цього питання виклав д-р А. Руккас, який, зокрема, зауважив відсутність єдності в розумінні термінології, що стосується політики пам’яті, та звернув увагу на ключові поняття, серед яких особливо важливим є термін «колаборація».

Проф. Владислав Гриневич (доктор політичних наук, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України) під час глибокого теоретичного аналізу проблеми піддав сумніву «легітимність» вживання терміну «колаборація» до подій та явищ на окупованій території України, зауважив особливості співіснування з німецькими окупантами в Східній Європі, звернувши увагу на імперіалістичний характер Другої світової війни (на певних етапах); становищі колоній імперій тощо.

Д-р Єгор Врадій підкреслив дискретність у поведінці людей за умов окупації та панування тоталітарних режимів, що виявлялася у рятуванні, співучасті у вбивствах, байдужості за різних умов та у різних ситуаціях. Д-р Ігор Щупак у своєму виступі запропонував у визначенні колаборації звертати увагу на наявність:

- дій, спрямованих на підтримку репресивного характеру окупаційного режиму та здійснення ним геноциду;

- добровільність співробітництва з окупантами (чи примус до співробітництва);

- мотивацію співпраці з окупантами тощо.

Під час роботи 2-й сесії «Меморалізація» (модератор – Оксана Довгополова, доктор філософських наук, професорка кафедри філософії та методології пізнання ОНУ імені І.І. Мечникова) відбулася презентація Софії Дяк, директорки Центру міської історії Центрально-Східної Європи у Львові, яка розповіла історію створення та перспективи розвитку «Простору синагог» у Львові. Дуже цікавим був виступ Ольги Гончар, директорки Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія терору» (Львів).

На 3-й сесії «Уроки» (модератор – Владислав Гриневич) відбувся цікавий діалог за участі істориків, політологів, філологів, журналістів, зокрема – Ірини Захарчук, професорки кафедри української літератури Рівненського державного університету; Андрія Кулікова, журналіста, співзасновника «Громадського радіо» та ін. Д-р Щупак на прикладі Музею «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні» говорив про важливість критичного ставлення до власної національної історії; необхідність позбавлення від етноцентризму в історії та розумінні спільних рис геноцидів; необхідності вивчення Голокосту в контексті української та світової історії тощо.

Наприкінці роботи семінару організатори зазначили можливість публікації матеріалів дискусії.